1. Udělujete tímto souhlas podnikající fyzické osobě Dan Brada - hockeysport, se sídlem Nerudova 344, Horní Benešov 793 12, IČ: 63054035, zapsané ve veřejném živnostenském rejstříku vedeném při Městském úřadě v Krnově (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 

 

2. Jméno, příjmení, název společnosti, adresu trvalého bydliště, adresu dodání, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem jasné identifikace osoby, jež učinila objednávku a její následné řádné doručení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje podnikající fyzické osoby Dan Brada - HockeySport.cz, Nerudova 344, Horní Benešov 793 12.

 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

 

5. Správce nejmenoval Pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 

 

V Horním Benešově dne 1. srpna 2016 - verze 1.2